Tele2 säljer ut i Frankrike

Tele2 har meddelat att företaget har sålt verksamheten i Frankrike till Virgin Mobile. Virgin Mobile kommer att betala cirka 575 miljoner kronor i kontanter till Tele2 enligt avtalet.

Slutförandet av affären förväntas ske efter godkännande från relevanta regulatoriska myndigheter. Tele2 uppger att de i juni 2009 hade 429 000 mobilkunder i Tele2 Frankrike. Som en effekt av transaktionen kommer Tele2s franska verksamhet att definieras som avvecklad, enligt bolaget.

Comments are closed.