Teknik från Uppsalaföretag snart i rymden

Uppsalaföretaget MultusMEMS har skrivit kontrakt med Rymdstyrelsen om att utveckla en ny, pytteliten strömbrytare som kan användas i satelliter.

Strömbrytaren gör att man kan koppla om elektronisk utrustning så att en och samma apparat kan användas till flera olika saker. Komponentens storlek är mycket attraktiv i rymdapplikationer då man här alltid strävar efter att spara vikt.

Att göra saker mindre och lättare i satelliter är viktigt för att minska uppskjutningskostnaderna. Om man dessutom kan göra en apparat som kan användas till flera olika saker, så kan man spara in både vikt och utrymme genom att färre apparater behövs i en och samma satellit. MultusMEMS pyttelilla strömbrytare är en viktig del i att åstadkomma sådana apparater, enligt företaget.

– Idag tvingas man använda skrymmande teknologi och flera olika apparater i varje satellit. Vårt mål är att ersätta den skrymmande teknologin med en miniatyriserad komponent, säger företagets vd Marcus Lehto, via ett pressmeddelande.

Dagens strömbrytare är antingen skrymmande eller klarar inte av de höga elektriska effekter som används i satelliternas kommunikationsutrustning. Rymden är bara en i raden av tillämpningar där man kan använda små strömbrytare. På sikt tror vd Marcus Lehto att vi kommer få se miniatyriserade strömbrytare, bland annat inom trådlös telekommunikation, för att dirigera radiofrekvenssignaler.

Uppsalaföretaget MultusMEMS, som bildades i början av 2009, arbetar med forskning och utveckling av miniatyriserade produkter som kan användas inom områdena medicinteknik, miljöteknik, telekommunikation och rymd. Komponenterna bygger på egen teknologi kring en miniatyriserad motor som används till att göra exempelvis små ventiler och strömbrytare. Bakom bolaget står Marcus Lehto och Roger Bodén, båda disputerade vid Uppsala universitet.

Comments are closed.