Tele2 AB sparkar chef

Harri Koponen får lämna sin post som vd vid Tele2 på grund av "oförenliga skillnader" avseende synen på ledarskap.

Harri Koponen började på Tele2 i augusti 2008 som vd och CEO och nu får han ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.

I ett pressmeddelande tackar samtidigt Tele2 Harri Koponen för hans bidrag till Tele2. Tillsammans med ledningsgruppen har han framgångsrikt genomfört omriktningen av verksamheten och stärkt de strategiska prioriteringarna inom Tele2. Han ska också ha fortsatt att utveckla företagets fokus på mobila tjänster och ytterligare etablerat Tele2 på tillväxtmarknader i Ryssland och inom CIS (Commonwealth of Independent States), det vill säga länder som tidigare var republiker inom sovjetunionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Arbetet med att rekrytera en ny vd startar omedelbart.

Comments are closed.