Europa ledande avseende ICT

Europa är världsledande i termer av tillgång till, och användning av ICT (Information and Communication Technologies), enligt statistik (StatShot) från International Telekommunication Union (ITU).

Föga förvånande för många ökar abonnemangen för trådlöst bredband kraftigt mätt över en femårsperiod.

I Europas 42 länder bor mindre är 10 procent av den globala befolkningsmängden men enligt statistik beräknad från i början av 2009 fanns över 18 procent av värdens mobilteleabonnemang i Europa. När det gäller fasta teleabonnemang står Europa för 21 procent.

Enligt statistiken var den mobila marknadspenetrationen i Europa i början av 2009, mätt i antalet abonnemang, 722 miljoner, att jämföras med 432 miljoner fem år tidigare. Hela 31 av Europas 42 länder hade en ”mobiltelepenetration”, det vill säga antalet abonnemang per invånare, på över 100 procent. I Estland var motsvarande siffra 188 procent i början på 2009 och idag har siffran ökat till hela 200 procent.

När det gäller användningen av internet är den europeiska jämförelsesiffran 22 procent.

31 procent av världens fasta bredbandsabonnemang och 34 procent av de mobila bredbandsabonnemangen fanns i Europa.

Europa hade 354 miljoner internetanvändare i början av 2009, en uppgång från 216 miljoner fem år tidigare.

Antalet fasta bredbandsabonnemang var 126 miljoner, en uppgång från 25 miljoner för fem år sedan och antalet mobila bredbandsabonnemang var 150 miljoner, upp från 1 miljon dito i motsvarande jämförelse.

I början av 2009 använde 58 procent av européerna internet, enligt ett pressmeddelande från ITU som refererar till deras statistiktjänst StatShot.

Comments are closed.