Teknisk guide till strömförsörjningar

XP Power har publicerat "The Essential Guide to Power Supplies". Den är skriven som en teknisk guide för utvecklare och för de som specificerar nätaggregat och strömförsörjningar.

Den 156-sidiga guiden är en referens för att förstå alla viktiga aspekter av AC-DC nätaggregat, DC-DC omvandlare och deras integration i dagens elektroniska utrustning. Guiden beskriver de senaste ändringarna i lagstiftningen för säkerhet och energieffektivitet, bland annat de nya kraven för CE-märkning, den senaste specifikationen Nivå VI energieffektivitet och EU: s uppförandekod (EU Code of Conduct). Dessutom ges information om den nya IEC 62368 standarden som ersatte IEC 60950 2014.
Enligt Gary Bocock, guidens författare och teknisk direktör hos XP kombinerar guiden en översikt över grundläggande terminologier och begrepp inom strömförsörjning och djupgående överväganden i konstruktionen av AC-DC nätaggregat och DC-DC-omvandlare.
Under en begränsad tid, kan en fri pocketbok av "The Essential Guide To Power Supplies" begäras från XP Powers webbplats.

Comments are closed.