Annons

PTS förlänger skyddet för GSM-R

Post- och telestyrelsen (PTS) meddelar idag att de förlängt skyddet för järnvägens kommunikationsnät GSM-R med ytterligare ett år.

Dagens beslut berör områden kring de markerade bansträckorna ovan.

Det innebär att teleoperatörerna får förlängda restriktioner som berör deras UMTS/LTE-nät i 900 MHZ-bandet i närheten av delar av järnvägsspåren i Sverige, då operatörernas radiosignaler riskerar störa ut järnvägsoperatörernas nät GSM-R.

Enligt dagens befintliga tillstånd har teleoperatörerna från och med den 1 juli 2015 rätt att höja effekten i ett antal radiosändare som är placerade nära järnvägar.

Som skäl till PTS beslut anges att Trafikverket i en inlaga till PTS konstaterat att om teleoperatörerna skulle höja effekten i radiosändarna idag kommer deras radiosignaler att störa GSM-R-användningen i Sverige. Detta skulle enligt Trafikverket i sin tur innebära att bland annat lokförare och tågledning inte kommer att kunna kommunicera och att tågen därmed inte kan framföras på ett säkert sätt.

Trafikverket har beslutat att tåg som inte har skyddsfilter installerade den 1 juli 2015 inte får trafikera de järnvägar som förvaltas av myndigheten. Enligt uppgifter från Trafikverket kommer dock endast en begränsad del av tågen i Sverige att ha skyddsfilter vid den tidpunkten. Detta betyder att i princip samtliga av de cirka 3000 tåg som dagligen trafikerar Trafikverkets spår blir stillastående den 1 juli 2015 om mobiloperatörerna börjar använda sina radiotillstånd i enlighet med nu gällande villkor.

Trafikverket har uppgett att skyddsvillkoren för GSM-R därmed bör förlängas. Enligt Trafikverket måste den tid som det förstärkta skyddet för GSM-R ska gälla baseras på den tidplan som Branschföreningen Tågoperatörerna och Regionala Kollektivtrafikmyndigheten presenterat. Enligt tidplanen behöver tågoperatörerna fram till den 30 juni 2016 för hinna installera filter på tågen.

Trafikverket anger också att de och Transportstyrelsen kar försökt att få till stånd ändringar i tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) som ska göra det möjligt att framföra tåg mellan de olika medlemsländerna i EU men att det här arbetet har gått trögare än förväntat.

Läs också artikeln ”Störtåliga GSM-R radiomoduler ” som vi publicerade i april i år och som reder ut de tekniska aspekterna av problemet.

Comments are closed.