Teknikföretagens Åke Svensson inviger S.E.E.

Den 8 april klockan 11 invigs Scandinavian Electronics Event, S.E.E. 2014 av Teknikföretagens VD Åke Svensson.


– Sveriges industri måste klara den stenhårda konkurrensen på världsmarknaden. Här spelar elektronikinnehållet en avgörande roll, både i produkterna och i företagens utveckling och produktion. Därför är det viktigt med svenska elektronikföretag som ligger i utvecklingens framkant, säger Åke Svensson.

Konkurrens- och innovationskraft är centrala ämnen i det rundabordssamtal som följer direkt efter invigningen. Då kommer Åke Svensson att få sällskap av Tomas Lagerberg, forskningsansvarig vid Automation Technologies ABB, Maria Månsson, ordförande för Branschföreningen Svensk Elektronik, Mikael Joki från Eskilstuna Elektronikpartner, Leif Ljungqvist, Acreo och Jerker Delsing från Luleå Tekniska Universitet.
Nyhetsankaret Lennart Persson kommer att leda samtalet som bland annat kommer att ta upp framgångskriterierna, hoten och utmaningarna för svenska företag att bli mer konkurrenskraftiga.
– Men vi kommer även att lyfta blicken och ställa oss frågan vad branschen kan göra för att möta globala utmaningar som krav på energibesparingar och en hållbar utveckling, effektivare vård och omsorg för att möta behoven hos en åldrande befolkning med mera. Jag ser fram emot en mycket intressant och viktig diskussion, säger Lennart Persson.

Comments are closed.