Huawei nu även i Götet

Kinesiska Huawei har öppnat ett nytt FoU-center i Göteborg. Centret kommer enligt företaget att fokusera på forskning och utveckling inom mikrovågor, basstationer och IP-baserade nätverk.

Huawei säger sig planera att rekrytera ingenjörer och telekomexperter dit under de kommande månaderna. 2001 etablerade Huawei sitt första svenska FoU-center i Stockholm och har där idag 200 anställda, varav mer än 70 procent är lokalt rekryterade.

Företaget skriver i ett pressmeddelande bland annat att ”Sverige och Norden är ledande inom telekommunikation och en strategiskt viktig marknad för Huawei. Huawei, vars ambition är att vara ledande inom telekombranschen, behöver närvara där topptalanger kan attraheras och där standarden på experter inom telekomindustrin och ingenjörer är i världsklass”.

– Forskning och utveckling är ett högprioriterat område för oss och genom vårt nya forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg stärker vi vår förmåga att leverera kundanpassade lösningar och säkerställa att den senaste tekniken matchar våra kunders affärsplan, säger James Chen, vd för Huawei i Norden.

Under det senaste året har Huawei, i samarbete med lokala telekomoperatörer, påbörjat utbyggnaden av nätverk i Finland, Danmark, Norge och Sverige. Av Huaweis 87,500 anställda världen över uppger företaget att 43 procent arbetar inom forskning och utveckling. Företaget säger sig investera mer än 10 procent av sina intäkter i FoU och ett långsiktigt engagemang i Norden är viktigt i ambitionen att vara världsledande inom FoU på området, menar Huawei.

Comments are closed.