Tapp för mobiltelefontillverkarna

Mobiltelefontillverkarna kämpar i motvind. Igår redovisade Nokia en kraftigt minskad vinst, från 0,40 euro per aktie för tredje kvartalet förra året till 0,29 euro per aktie för motsvarande period i år, och idag levererade Sony Ericsson Mobile Communications AB förlustsiffror i sin kvartalsrapport.

Och det är det för Nokia viktiga affärsområdet Device and Services som visat upp ett försäljningstapp på 7 procent i jämförelsen mellan Q3 2007 och Q3 2008.

Sony Ericsson har gått från en vinst på 267 miljoner euro för tredje kvartalet 2007 till nu minus 25 miljoner euro. Samtidigt har försäljningen i pengar räknat minskat med 10 procent. En ljusglimt är dock att företaget lyckats öka försäljningen av antalet mobiltelefoner till 25,7 miljoner enheter jämfört med 24,4 miljoner enheter under andra kvartalet i år. Marginalerna är enligt Sony Ericsson fortsatt anfäktade av den hårda prispressen på marknaden för medelavancerade och avancerade mobiltelefoner som kommer från lågprissegmentet, tillsammans med för företaget ofördelaktiga leverantörskostnader.

I rapporten meddelar Sony Ericsson också att de tidigare tillkännagivna planerna på att minska företagets operativa kostnader med 300 miljoner euro ligger fast. Besparingsprogrammet ska vara fullt ut implementerat till halvårsskiftet 2009.

Sony Ericssons sätter nu sitt hopp till de nya produkter och tjänster som snart ska introduceras. Det är tjänsten ”PlayNow plus”, för nedladdning av musik till både PC och mobiltelefoner, där den första tillämpningen introduceras tillsammans med Telenor i Sverige i en speciell utgåva av Sony Ericssons W902 Walkman, och där samarbete även planeras med flera andra operatören runt om i världen för marknadsintroduktioner i början av 2009.

Tre nya ”walkman”-mobiltelefoner är också planerade att introduceras under fjärde kvartalet i år samt en första modell av en UMA-telefon (Unlicensed Mobile Access) och tre modeller med integrerade anslutningar till You Tube kommer också snart ut på marknaden. Samtidigt pågår marknadsföringen för fullt av Xperia, Sony Ericssons nya mobiltelefon med multimediafunktionalitet.

Både Nokia och Sony Ericsson tror att marknadstillväxten hamnar runt 10 procent för 2008 men de båda företagen är försiktiga med att ge några prognoser för 2009. Samtidigt bör påpekas att nedgångarna i lönsamheten var väntade.

Comments are closed.