Kvantkrypto testat i kommersiellt nät

Den 8 oktober genomförde EU:s forskningsprojekt SECOQC den första demonstrationen av kvantkryptering i ett kommersiellt fiberoptiskt nätverk.

Demonstrationen genomfördes i Wien och nätverket bestod av sex noder och åtta mellanlänkar med varierande avstånd på mellan 6 till 82 km. Kvantinformationsgruppen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) har deltagit i projektet som avslutas nu i oktober.Tekniken är så pass mogen att företag idag erbjuder produkter men fortfarande finns det mycket att göra när det gäller FoU för att förfina tekniken liksom säkerhetsaspekter vid praktiskt bruk, vilket förstås också är beroende av hur systemen implementeras rent tekniskt.

Vid en vetenskaplig konferens som hölls i samband med demonstrationen presenterade KTH tre bidrag. Ett arbete lett av Trondheims tekniska universitet och med KTH som medförfattare handlade om hur kvantkrypteringssystem kan ”hackas” om den tekniska realiseringen av systemet inte utförts tillräckligt väl och förslag gavs på hur säkerheten kan återställas genom en annorlunda utformning av system. Mer information om projektet finns på SECOQC:s hemsida www.secoqc.net.

Comments are closed.