Megger tar över Pax

Den 1 nov tar Meggergruppen officiellt över Pax Diagnostik AB, som redan den 23 oktober kommer att flytta in hos Programma AB. De svenska företagen har en gemensam förhistoria.
Täbyföretaget Pax Diagnostics AB har utvecklat mätinstrument för elkraftindustrin, för att med en speciell mätmetod kunna ställa diagnoser på transformatorer, vanligen i storlekar från 0,5 MVA och upp till mycket höga effekter.
Instrumenten kan exempelvis avslöja om en transformator har skadats under en transport eller skadats av kortslutningsströmmar. Det kan även handla om att mäta konditionen hos gamla krafttransformatorer för att se om de eventuellt skulle kunna klara ytterligare några års drift.
Pax startades i januari 2004 av tidigare anställda hos Programma. En av dem var dr Peter Werelius som uppfann den speciella mätmetod man har exploaterat.
Företaget Programma kom till redan 1976 och förblev privatägt fram till 2001 då det övertogs av GE Energy. 2006 avyttrade GE sin division Programma Electric till det engelska företaget Megger Group. I England ligger dess huvudkontor, medan ägaren, TBG Management S A M, har sitt säte i Monaco.
Megger har två fabriker i USA och en i England, omsätter runt 150 miljoner dollar och har totalt ca 700 anställda. Företaget har egna försäljningskontor i bl a England, Frankrike, USA och Kanada.
Läs mer om företagen från vår hemsida (vänsterspalten "-Årgång 2007/2008) i EiN 2007 nr 17 sid 55 (Programma) och EiN 2008 nr 10 sid 43 (Pax Diagnostics).

Comments are closed.