Tagmaster förvärvar asiatiskt RFID-bolag

Free2Move Holding AB säljer sitt dotterbolag Free2Move Asia Sdn Bhd med säte i Kuala Lumpur, Malaysia till TagMaster AB.
Transaktionen är giltig från och med dagens datum och sker genom en kombination av kontanter och 7,6 miljoner nyemitterade B-aktier i TagMaster AB, genom utnyttjande av bemyndigandet från företagets bolagsstämma den 17 mars 2011.

– Genom denna strukturaffär renodlar Free2move sin satsning på sportkommunikation och får genom sitt ägande i TagMaster dessutom del av bolagets förväntade positiva utveckling inom RFID-området, säger Per-Arne Wiberg CEO Free2move Holding AB.

– Detta förvärv ger en spännande förstärkning av vårt produkterbjudande väl i linje med vår tidigare uttalade satsning inom områden för spårning av transporter, men även inom områdena säkerhet, övervakning och sensorbaserade RFID-taggar. Dessutom kommer närvaron i Sydostasien, som är en region med stark tillväxt, förenkla uppbyggandet av en effektiv säljorganisation i denna region, säger Bo Tiderman CEO TagMaster AB.

Comments are closed.