TagMaster byter vd

Styrelsen i TagMaster AB har idag beslutat att skilja Christopher Grahn från posten som verkställande direktör. Styrelsen har från samma dag utsett Bo Tiderman, för närvarande försäljningschef inom företaget, till ny vd.

– Den serie av förluster som genererats av företaget är inte tillfredsställande och en förändring måste komma till stånd. Med Bo Tiderman på vd-posten ser vi att de ledaregenskaper som krävs i detta skede av företagets utveckling tillgodoses, säger Magnus Karnsund, företagstyrelsens ordförande.

Bo Tiderman har varit verksam inom TagMaster under 2,5 år och känner verksamheten väl. Han har lång erfarenhet inom försäljning och företagsledning och hans kunnande och erfarenhet kommer vara värdefull när vi vidareutvecklar verksamheten. Bo Tiderman kommer tidigare från posten som Business Area Manager på IT Ledarna AB samt verkställande direktör på Communicator Systems AB.

– Jag ser fram emot att få leda TagMaster i en tid då vi kommer att satsa hårt på lönsamhet och försäljningstillväxt, säger Bo Tiderman.

Styrelsens och ledningens strategiska prioriteringar kommer att säkerställa att bolaget når positivt resultat med reducerade kostnader och stärkta marginaler under 2010. Som en del i detta åtgärdspaket ingår ett byte på vd-posten.

Tagmaster grundades 1994 och har huvudkvarteret i Kista utanför Stockholm. Företaget utvecklar och marknadsför avancerade RFID-system med lång räckvidd och informationstjänster knutna till automatisk fordonsidentifiering, spårbundna transporter och säkerhetslösningar.

Comments are closed.