Unga driver på framtidens kommunikation

Kommunikation via SMS ökar, liksom trådlösa bredbandsanslutningar och anslutningar via fiber. Däremot minskar antalet konsumenter med fast telefoni i hemmet, enligt årets individundersökning utförd av PTS.

Andelen svenska konsumenter som inte har fast telefoni i hemmet har under ett år ökat från 10 procent till 15 procent och det är främst yngre som avstår fast telefoni. Det framgår av kommunikationsmyndigheten Post och telestyrelsen, PTS årliga individundersökning.

De som redan använder sig av sms fortsätter att göra det oftare. Vanligen skickar en svensk mobiltelefonanvändare i genomsnitt 1-10 sms per dag, men svenska ungdomar i åldern 16-20 år skickar i genomsnitt 20 sms eller fler per dag. Däremot är den totala andelen svenskar som skickar sms oförändrad jämfört med förra året.

Svenskarna använder Internet allt oftare. 78 procent använder nu Internet dagligen. De svenska ungdomarna använder Internet i ännu större utsträckning jämfört med förra året. I år använder 99 procent Internet varje dag. Förra året var motsvarande siffra 89 procent.

Tre av fyra svenska konsumenter är nu bredbandsanslutna. Bredband via xDSL är fortfarande den vanligaste formen för anslutning, även om användningen av xDSL under ett år har minskat från 47 procent till 38 procent. Anslutningsformer som däremot har ökat avsevärt under året är fiber (från 12 till 15 procent) och mobilt bredband (från 7 till 11 procent). Även här utmärker sig unga konsumenter. I åldern 21-30 år använder 16 procent mobilt bredband jämfört med 11 procent totalt sett.

Comments are closed.