Systemkretsar för snabb signalbehandling

Analog Devices lanserar åtta energieffektiva, flerkärniga systemkretsar med SHARC+ARM  för realtidstillämpningar inom ljud och industri. Två förbättrade SHARC+-kärnor tillsammans med DSP-acceleratorer för FFT, FIR och IIR levererar upp till 24 gigaflops.

Serierna ADSP-SC58x och ADSP-2158x förbrukar mindre än 2 Watt vid hög temperatur vilket gör den nya processorlinjen mer än fem gånger mer energieffektiv än tidigare SHARC-produkter. Analog Devices hävdar att de är mer än dubbelt så effektiva som närmast konkurrerande processorer.
Energieffektiviteten gör att de passar för tillämpningar där värmehantering sätter gränsen för energiförbrukning, eller där högre kostnader och fläktar, som sänker tillförlitligheten, inte kan tolereras. Några användningsområden är inom fordonsindustrin, konsument- och professionella ljudtillämpningar, fleraxlig motorstyrning och distributionssystem för energi.
I ADSP-SC58x-produkterna kompletteras SHARC+-kärnorna och DSP-acceleratorerna med en ARM Cortex-A5-processor som försetts med FPU och Neon DSP för att hantera ytterligare realtidsuppgifter. Dessutom kan de hantera kringutrustning med tidskritiska datagränssnitt för tillämpningar inom ljud, industriellt styrning i slutna kretsar samt industriella avkänningstillämpningar.
Gränssnitten omfattar gigabit-ethernet (med stöd för AVB och IEEE-1588), höghastighets-USB, mobil lagring (inklusive SD/SDIO), PCI Express samt ett rikt utbud av andra anslutningsmöjligheter för en flexibel och förenklad systemdesign.
ADSP-2158x-familjen, utan ARM Cortex-A5-kärnan, är konstruerad för tillämpningar där en DSP co-processor vanligtvis behövs. Den inkluderar de två SHARC+-kärnorna och DSP-acceleratorer med kringutrustning som matchar kärnorna.
Då skydd av IP i mjukvara är en säkerhetsaspekt som blir allt viktigare. Därför ingår ARM TrustZone-säkerhet och inbyggd hårdvaruaccelerering för kryptering. För tillämpningar där tillförlitlighet är ett avgörande krav ger hårdvara för minnesparitet och felkorrigering högre dataintegritet.
Den övergripande integrationen och lågeffektfunktionerna som erbjuds av de nya ADSP-SC58x- och ADSP-2158x-serierna levererar betydande besparingar, såväl vad gäller i komponentlista och yta på kretskortet. Dessutom minskar komplexiteten i konstruktuionsarbetet och time-to-market kan minskas i  dagens komplexa tillämpningar.
Utvecklingsarbetet för ADSP-SC58x/2158x stöds av ADIs utvecklingssvit CrossCore Embedded Studio som ger designingenjörer interaktiva realtidsutvecklingsverktyg.

 

Comments are closed.