Synkron regulator med 3 µA viloström

Den senaste synkrona spänningsregulatorn från Linear Technology arbetar med inspänningar från 3,4 V till 42 V och strömmar upp till 6 A. Viloströmmen ligger under 3 µA.

 

Switchregulatorn LT8612 ger mycket hög verkningsgrad, upp till 95 procent, och regulatorn kan leverera upp till 6 A vid utspänningar ner till 0,97 V. Regulatorn har "burst mode", vilket gör att viloströmmen kan hållas extremt låg, under 3 µA. Det innebär att regulatorn fungerar särskilt bra i batterimatade tillämpningar där systemen hela tiden måste vara på, till exempel i fordonstillämpningar.
LT8612 är kapslad i en 3 x 6 mm stor QFN-kapsel.

Comments are closed.