Uppkopplade produkter stärker svensk industri

En ny medlem i Branschorganisationen Svensk Elektronik är företaget Vinnter. Detta teknikföretag har fokus på att utveckla uppkopplade produkter för svensk industri.
– Receptet bygger på innovativa idéer, en framtidssäker plattform och ett brinnande intresse för kundnytta, säger Vinnters vd Sofia Granath.

– Vi fick upp ögonen för organisationen genom att medlemsföretag i Göteborg talade sig varma för Embedded Conference. När vi kollade upp organisationen Svensk Elektronik fann vi information om Embedded-priset. Att lämna in en ansökan till tävlingen såg vi som ett bra sätt att sätta oss på kartan. Men vi förstod också att vi genom att ansöka om medlemskap i Svensk Elektronik skulle kunna få bra stöd i en rad olika frågeställningar såsom hur vi kan uppmuntra elektronikutveckling i Sverige, hur vi kan marknadsföra svensk ingenjörsexpertis, hur vi kan hjälpa våra kunder att få kvalitativ produktion och tillverka prototyper i Sverige. Nu verkar det som att vi även kan se fram emot att satsa på innovationskraft inom svensk elektronik i och med organisationens satsning på samarbete med Vinnova. Våra kunder litar på att vi leder utvecklingen och följer senaste nytt inom elektronikutveckling. Att vara medlem i branschorganisationen känns därför som en självklarhet, säger Sofia Granath.
Vinngroup är en koncern med litet ovanliga ambitioner. Grundarna Hans Johansson, Bengt Nilsson och Caroline Krensler (Årets kvinnliga Entreprenör 2013), med tidigare stor erfarenheter av konsultbranschen, vill med sitt företag verka som bas för start av nya innovativa företag och söker entreprenörer med visioner.
Koncernen omsätter 200 miljoner kr med god lönsamhet och ägs av grundarna tillsammans med Volvo Group Venture Capital (30 procent).

Vinnter
Vinnter är ett av dessa företag. Det startades hösten 2011. Entreprenören i det här fallet heter Sofia Granath, ursprungligen fysiker från Chalmers med ett förflutet som elektronik- och mjukvaruutvecklare inom Semcon, Tieto Enator och Ericsson. Vinnter ägs till 50 procent av Vinngroup och resterande av Sofia Granath och medarbetare.
Hos Ericsson verkade hon under åtta år som affärs- och produktansvarig. Därefter, 2008, startade hon en enhet inom konsultföretaget Xdin för inbyggda system med fokus på telekommunikation.
– Att enbart förse kunder med kompetenser, utan att kunna vara med och säkra resultat, kändes otillfredsställande. Där föddes en tanke om att bygga något nytt, säger Sofia Granath.
– Jag ville arbeta med att skapa mervärde för kund och lösningar som ”gjorde skillnad” i deras affärsframgång, i att kunna lyckas med konststycket att leverera komplexa system med både elektronik och mjukvara.
– Vår filosofi inom området uppkopplade produkter, som också benämns Machine to Machine (M2M), är att kunder ska få en modulär och framtidssäker plattform som inte låser in dem i ett hörn. Man ska kunna nyttja den snabba teknikutvecklingen där komponenter ständigt blir billigare, snabbare och mer kraftfull.
– Vi vill säkra så kunden slipper utveckla hela M2M-lösningen helt från början med egen investering som kanske blir utdaterad inom kort. Ska vi förverkliga Industri 4.0 så krävs det en kostnadseffektiv, driftsäker och genomtänkt strategi. Genom ”M2M by Vinnter” kan vi skapa denna trygghet som ständigt fortsatt kan utvecklas med tredjepartsinnovationer. Vinnter är en stark systemintegratör som ständigt letar efter marknadens bästa lösningar. Det krävs mod att fatta beslut i frågeställnigen ”Make or buy”.
Sofia Granath berättar att man under sin tid på Ericsson skapade tvärfunktionella team och såg frukten av att kunna arbeta i funktionsteam snarare än kompetensteam.
– Arbetssättet har vi vidareutvecklat på Vinnter där vi till och med sambemannar alla projekt. Det innebär att alla medarbetare kan ta arbetspaket i alla projekt. På så sätt fastnar inte någon i ett specifikt fack. Alla kan utvecklas fritt med en bred kompetensprofil och vi blir inte sårbara genom att fler personer kan backa upp varandras uppgifter.
Vinnter har dessutom en öppen och transparent miljö där alla medarbetare är med hela kedjan från idé till tillverkning – från prospekt till affär.
– Kundens smärta och utmaning blir vår och alla vill skapa framgång för kunden och vet vad som gäller. Detta är ytterst viktigt när vi pratar uppkopplade produkter som kräver hela kedjan av kompetenser.
– Vi väver in innovation och kreativitet i alla sammanhang i vår vardag . Tillsammans med kunden och i projekten inventerar vi alltid idéer och förslag på lösningar.
– Om kundens utmaning är att effektivisera arbetsmoment så tillåter vi oss att spåna efter lösningar inom områden som ”augumented reality”, röststyrning, rörelestyrning, visualisering på smarta fönster och mycket mer för att få inspiration, oavsett begränsningar i tid, budget och kompetens. Detta gör att vi allt som oftast hittar oväntade lösningar som leder till målet.
Tillsammans med utpekade leverantörer ansvarar Vinnter från idé till prototyp samt industrialisering och certifiering. För tillverkning kan Vinnter stötta kunden i valet att hitta rätt leverantör.
– Vill du undersöka möjligheter för att se hur uppkopplade produkter kan öka dina affärsmöjligheter och hur det skulle implementeras? Beställ en M2M audit av Vinnter, uppmanar Sofia Granath och sammanfattar företagets affärsidé: Vi är ett teknikföretag med fokus på att utveckla uppkopplade produkter för svensk industri för att på så sätt säkra företagens affärsmål. Nyttan för kunden är möjligheterna till att skapa nya intäktsströmmar, minskade kostnader för support och service samt 100 procents ”uptime”.

 

Comments are closed.