Omfattande utvecklingsprojekt för 5G på landsbygden

Wireless@kth har i samarbete med ett antal företag startat ett nytt projekt: 5G Off Road. Smarteq ingår i projektet i sin egenskap av antennspecialist.

I allt högre grad växer mobilt bredband och antalet mobila abonnemang fortsätter att öka. I syfte att analysera, utvärdera och finna praktiska lösningar till problematiken med bristande täckning och dålig kapacitet, har Wireless@kth i samarbete med ett antal företag startat ett nytt projekt: 5G Off Road.
Smarteq är utvald att som erkänd antennspecialist ingå i projektet i vilket, förutom Wireless@kth även Ericsson, Skogforsk, LRF, Teliasonera, Post och Telestyrelsen samt Ascom TEMS ingår.
Smarteqs säljer och utveckler inom de prioriterade marknadssegmenten Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden.
Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina.
Wireless@kth är ett trendsättande forskningscenter inom trådlös kommunikation. Det är en multidiciplinär utvecklingsmiljö som engagerar mer än 50 forskare inom radio-, data-, telekommunikation mobila tjänster, teleekonomi och energieffektivitet. Wireless@kth och även detta projekt har ett starkt stöd från VINNOVAs program ”Industry Excellence”. Se: www.wireless.kth.se

 

Comments are closed.