Sydkorea toppar igen i ITU-rapport

Sydkorea (ROK) fortsättar att toppa som världens mest avancerade ICT-land följt av Sverige, Danmark, Island och Finland. Priserna för bredband har gått ner med 75 procent mellan 2008 och 2011 och de globala inkomsterna från telekommunikationstjänster nådde 1,5 biljoner dollar under 2010, enligt en ny rapport från ITU.

I rapporten ”Measuring the Information Society 2012” rangordnas Sydkorea som världens mest avancerade IT-ekonomi, följt av Sverige, Danmark, Island och Finland. Av de tio topprankade länderna i rapporten är åtta europeiska. De två återstående länderna finns i Asien/Stillahavsområdet, med Sydkorea på första plats och Japan som rankas åtta. De fem främsta länderna har inte ändrat sin rangordning mellan 2010 och 2011. Den enda nya aktören i topp tio är Storbritannien, som flyttas upp från en 14:e plats förra året till en 9:e plats.

Rapporten identifierar också de länder som har gjort störst framsteg när det gäller IT-utveckling. Dessa marknader ligger huvudsakligen i utvecklingsländerna – som enligt ITU är ett bevis på att många utvecklingsländer snabbt knappar in i arbetet med att överbrygga den så kallade "digitala klyftan". Starka aktörer här inkluderar Bahrain, Brasilien, Ghana, Kenya, Rwanda och Saudiarabien, enligt rapporten.

Inom den mobila sektorn står nu utvecklingsländerna för den största andelen av marknadstillväxten. Tillväxten av mobilabonnemang som registrerats med en tvåsiffrig tillväxtsiffra finns icke förvånande i utvecklingsländer, Globalt fanns det totalt 6 miljarder mobilabonnemang i slutet av 2011. Både Kina och Indien stod vardera för runt en miljard abonnemang.

Mobilt bredband fortsätter att vara den IT-tjänst som visar upp den starkaste tillväxttakten enligt ITU. Under det senaste året fortsatte tillväxten inom mobila bredbandstjänster att öka med 40 procent globalt och 78 procent i utvecklingsländer. Det finns nu dubbelt så många mobila bredbandsabonnemang som fasta bredbandsanslutningar runt om i världen. Globalt sett har telekommunikation och Internettjänster blir mer överkomliga. Enligt rapporten ICT Price Basket (IPB), som sträcker sig över 161 ekonomier och kombinerar den genomsnittliga kostnaden för fast telefoni, mobila och fasta bredbandstjänster sjönk priset på ICT-tjänster med 30 procent globalt mellan 2008 och 2011, med den största minskningen för fast bredband där de genomsnittliga priserna sjönk med 75 procent. Medan priserna i utvecklade ekonomier har stabiliserats har de i utvecklingsländerna fortsatt falla med tvåsiffriga tal. Med det sagt menar ITU att fasta bredbandstjänster fortfarande är för dyra i de flesta utvecklingsländerna: I slutet av 2011 representerade priset för ett grundläggande, månatligt fast bredbandspaket över 40 procent av den månatliga bruttonationalinkomsten (BNI) per capita. Detta kan jämföras med 1,7 procent i utvecklade ekonomier. Överkomliga prismål som fastställdes år 2011 av bredbandskommissionen för digital utveckling, där ITU fungerar som ”co-viceordförande”, siktade på en kostnad för ett enkelt bredbandsabonnemang på mindre än 5 procent av BNI.

Rapporten visar också att ICT-sektorn har blivit en viktig och bidragande orsak till den ekonomiska tillväxten. Under 2010 svarade den globala exporten av ICT-varor för 12 procent av världens varuhandel, och så mycket som 20 procent i utvecklingsländerna. De globala intäkterna från telekommunikationstjänster nådde 1,5 biljoner USD 2010, vilket motsvarar 2,4 procent av världens bruttonationalprodukt (BNP). Under samma år uppgick investeringarna inomden härsektorn till mer än 241 miljarder USD, eller uppskattningsvis är 2 procent av världens totala fasta bruttoinvesteringar.

Siffrorna betonar, enligt ITU, den viktiga roll utvecklingsländer spelar när det gäller telekommunikationsintäkter och investeringar, särskilt under den senaste ekonomiska krisen. Mellan 2007 och 2010 fortsatte både telekomintäkterna och investeringarna att öka med 22 procent i utvecklingsländer, medan intäkterna stagnerade i de utvecklade länderna. Utvecklingsländerna är också allt mer attraktiva destinationer för utländska direktinvesteringar (FDI) inom telekommunikation.

I början av 2011 fanns nio av de 20 främsta telekom-marknaderna, räknade i intäkter, i utvecklingsländer – inklusive Brasilien, Kina, Indien och Mexiko – och utvecklingsländerna utgjorde 35 procent av världens intäkter från telekommunikation.

Comments are closed.