Switchar med hög kapacitet

ZTE har lanserat en switchfamilj för datacenter som enligt företaget har världens hittills högsta kapacitet.

BigMatrix 9900-serien är avsedda för cloud computing och big data. Varje modell stöder en switchkapacitet om 84.48T och varje slot kan stödja upp till 144 10G-portar eller 12 100G-portar. Modellerna uppfyller även kraven för serviceorienterade arkitektursystem (SOA).
Serien lägger grunden för en snabb utbyggnad av big data-tjänster och gör det möjligt att sortera bort ostrukturerade och irrelevanta data från befintliga databaser. De kan användas för att bygga en icke-blockerande och dubbelriktad vidarekopplingsplattform med en switchkapacitet om 1440T i s k Fat-Tree läge.

Comments are closed.