Elektronikkonsult firar 25 år

För 35 år sedan kom företaget Elektronikkonsult till. Nu firar man 25 års-jubileum. Hur går det till? Företagets vd, Vidar Wernöe berättar mer.

Idag, den 17 oktober, var det 25 år sedan Elektronikkonsult registrerades som aktiebolag. Historien sträcker sig dock ännu längre bakåt i tiden.
Det var för 35 år sedan som Ove Schöld och Bertil Ernberg bestämde sig för att starta Elektronikkonsult. Från början drevs bolaget som ett handelsbolag.
Redan från början kom Elektronikkonsult med i uppbyggnaden av den svenska mobilindustrin genom ett samarbete med Radiosystem. Bertil Ernberg var arbetskollega på Magnetic med bland andra Torbjörn Johnson och Tommy Moberg när dessa i juni 1978 grundade Radiosystem.
– Vårt ansvarsområde blev all kraftutveckling och konstruktion av mönsterkort till företagets första NMT- basstationer. Sedan dess har Elektronikkonsult varit med i utvecklingen av många generationer mobiltelefonisystem, säger Vidar Wernöe.
Sedan 1978 har företagets inriktning varit densamma, nämligen konstruktion av elektronikprodukter med fokus på strömförsörjning, kraftelektronik och mönsterkort.
Från att historiskt haft stort tyngpunkt på telekom är idag de största kunderna stora globala industriföretag. Elektronikkonsults kraftlösningar finns idag också på fartyg, i fordon, på tåg, inom oljeindustrin, i försvarselektronik och medicintekniska produkter.
– Samtliga kunder har höga krav på kvalitet, tillförlitlighet och prestanda, betonar Vidar Wernöe.
De flesta uppdrag avser nyutveckling. Men så kom man på en ny idé  2009 när man introducerade tjänsten KraftDoktorn. Syftet med den är att på ett enkelt sätt hjälpa konstruktörer och företag som har problem med sina elektronikkonstruktioner.
– En viktig anledning till att KraftDoktorn kom till var att vi under flera år regelbundet kom i kontakt med företag som hade stora bekymmer med sina konstruktioner. Många av problemen kunde vi lösa med mycket begränsade insatser. Hjälpen har varit mycket uppskattad.
Elektronikkonsult vuxit under åren och har idag 19 anställda med specialistkompetens inom kraftelektronik och mönsterkortlayout.
– Målsättningen framåt är att utveckla företaget vidare, ett arbete som pågår. En mycket tydlig signal från våra kunder är dock att bibehålla vårt fokus på kraftelektronik. Under hösten har vi byggd upp en ny och förbättrad EMC-mätplats där vi kan göra riktiga pre-compliance mätningar, något som underlättar stort för våra kunder. Att vi numera också kan göra tillverkningsunderlag och mönsterkortslayouter i Altium Designer är något som flera kunder sätter värde på.

 

Comments are closed.