Sveriges Ingenjörer vill ha ökad lönespridning

Lämna den så kallade solidariska lönepolitiken, öka lönespridningen och öka skatteunderlaget – inte skattesatserna. Det är några punkter i det nya inkomstpolitiska program som Sveriges Ingenjörers fullmäktige fastställde på tisdagen.

– Lönedifferentiering i form av olika löner för olika arbeten och olika sektorer är en förutsättning för att nya verksamheter och branscher ska kunna utvecklas. Det gäller även en större lönespännvidd i form av större lönespridning inom samma bransch, säger förbundsordförande Ulf Bengtsson.
– Vid en internationell jämförelse är den ekonomiska avkastningen av att ha satsat på en högre akademisk utbildning mycket låg i Sverige. En lång och krävande utbildning måste löna sig, så även kompetensutveckling.
I det nya inkomstpolitiska programmet, som antogs av Sveriges Ingenjörers fullmäktige på tisdagen, föreslås därför bland annat:
Sverige måste fullt ut lämna den tidigare så kallade solidariska lönepolitiken.
Lönespridningen måste öka och ge möjlighet till god löneutveckling.
Skattepolitiken bör inriktas mot att öka skatteunderlaget, inte skattesatserna.
Förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare ska huvudsakligen regleras i avtal.
Kollektivavtalen och arbetsrätten måste innehålla klara och tydliga regler som starkt begränsar utrymmet för godtyckliga bedömningar från arbetsgivarens sida.

Comments are closed.