25 miljoner för gränsöverskridande nanoteknologi

Owe Orwar, professor i fysikalisk kemi på Chalmers får 25 miljoner kronor i forskningsbidrag från det europeiska forskningsrådet, ERC. Utlysningen gäller tvärvetenskap för seniora forskare och Orwar får pengarna till ett program i nanovetenskap med titeln "Soft-Matter Nanotechnology to Create
Artificial Lifeforms".

Comments are closed.