Sveriges Ingenjörer tycker CSN skämmer ut sig

Hårda ord riktas nu från Sveriges Ingenjörers förbund mot CSN. – Ett förödande beslut. Att kräva igen studiemedel från teknologer som följt den plan högskolan lagt upp visar på en skrämmande brist på insikt om vad ingenjörsstudier innebär.

Uttalandet kommer från Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulf Bengtsson i en kommentar till beskedet att CSN (Centrala studiestödsnämnden) håller fast vid sina återkrav på studiemedel till tusentals studenter.

– Mer än 30 procent av teknologerna hoppar av, bland annat på grund av den höga studietakten på civilingenjörsutbildningarna. CSN anklagar dem som kämpar på för att fuska med studiestödet, och hävdar på fullt allvar att de inte bedrivit heltidsstudier. Detta är rent ut sagt korkat, och kommer att bidra till en ökad utslagning.

– CSN borde kunna vara så pass pragmatiska att de kan acceptera att de studenter som följer ett mångårigt program mot en sammanhållande examen faktiskt bedriver heltidsstudier om de följer kursplanen. Som det ser ut nu verkar CSN:s regelverk endast vara anpassat för de studenter som själva plockar ihop enstaka kurser.

– Regelverket för studiestöd måste anpassas till förutsättningarna på högskolorna så att studenterna inte hamnar i kläm på det här sättet.

– Jag skulle rekommendera de beslutande på CSN att prova på den första terminen på något av civilingenjörsprogrammen, innan de säger allt för mycket om deltidsstudier. Det finns visserligen begåvningar som kan glida igenom en civilingenjörsutbildning, men de är inte många. Jag skulle bli överraskad om någon av dem är anställd av CSN.

Comments are closed.