Fujitsu och Toshiba avser slå ihop sina mobilpåsar

Fujitsu Limited and Toshiba Corporation meddelar att de har undertecknat ett memorandum of understanding (MOU) att slå ihop sina mobiltelefonverksamheter.

Enligt detta MOU kommer Toshiba att överföra sin mobiltelefonverksamhet till ett nytt bolag som ska bildas den 1 oktober 2010 och Fujitsu kommer att förvärva majoriteten av aktierna i det nya bolaget.

Genom att slå ihop sina mobiltelefonverksamheter siktar Fujitsu och Toshiba på att bli nummer 1 bland alla leverantörer av mobiltelefoner i Japan. Samarbetet uppges ge möjligheter för Fujitsu och Toshiba att stärka sin plattform för mobiltelefoner på den japanska marknaden och ge möjligheter för företagen att fortsätta skapa produkter med hög konkurrenskraft till sina kunder, enligt ett pressmeddelande.

Detta, som uppges ge ett konkurrensmässigt övertag, kommer att ge företagen en fördel i att utveckla konkurrenskraftiga, nästa generations mobiltelefoner för den expanderande marknaden för smarta telefoner.

Fujitsu tillverkar mobiltelefoner som säljs via operatörerna NTT DOCOMO, Inc. Toshiba förser sina kunder genom försäljningspartnern KDDI Coorporation, NTT DOCOMO, Inc. och SOFTBANK Mobile Corp.

Comments are closed.