Sveriges första miniatyrsatellit

Det som ska bli den första svenskregistrerade miniatyrsatelliten i rymden, en så kallad cubesat, tillverkas av forskare vid Luleå tekniska universitet. Satelliten som är kubformad, ett kilo tung och en kubikdecimeter, skjuts upp inom ramen för det internationella projektet QB50.

 

– Syftet med uppdraget är att få ut mer data om jordens lägre atmosfär för att kunna förbättra de befintliga modellerna av atmosfären. Det är också en demonstration av teknologi för flerpunkts- och in-situmätningar där man använder miniatyriserade satelliter, säger Reza Emami, professor i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet.
Projektet QB50:s uppdrag involverar närmare 50 satelliter byggda av internationella team inom akademin i samarbete med industrin. Minatyrsatelliterna kommer att utföra in-situ- mätningar i den till stora delar outforskade lägre termosfären. Satelliterna kommer fungera som ett komplement till de fjärranalyser som görs av instrument på Jorden, observationssatelliter och sondraketer.
Forskargruppen i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet, slutför tillverkningen av sin cubesat våren 2016. Efter uppskjutningen, som är planerad att ske före utgången av 2016, kommer gruppen att styra satelliten i samverkan med de övriga satelliterna i projektet QB50
De satelliter som byggs och används i QB50-projektet är så kallade dubbelenheter, de består av två miniatyrsatelliter och väger två till tre kilo. Detta innebär att det finns mer utrymme för moduler och nyttolast, det vill säga mätutrustningen. Tanken är att de närmare 50 satelliter som kommer att skjutas upp ska arbeta tillsammans, det vill säga ha samordnade omloppsbanor, rörelser och manövrar. Ett sådant kluster av satelliter skapar möjligheter för mer omfattande mätningar i rymden.
– Att ha flera satelliter i mer ordinär storlek att utföra sådana här uppdrag blir naturligtvis svårt med avseende på kostnader, komplexitet och tiden det tar att utveckla dem. Därför finns det incitament för att använda mindre och enklare plattformar, såsom miniatyriserade satelliter, säger Reza Emami.
Utvecklingen av satelliten kommer ge forskargruppen vid Luleå tekniska universitet, värdefulla erfarenheter av att jobba med kompletta enheter och med att testa en cubesat. Gruppen får också möjlighet att utveckla och verifiera nya plattformar för samverkande teknik och av att genomföra tester av en miniatyriserad satellit från början till slut.
Forskargruppen i rymdtekniska system slutför tillverkningen av sin cubesat under våren. Efter uppskjutningen, som är planerad att ske före utgången av 2016, kommer gruppen att styra satelliten i samverkan med de övriga satelliterna i projektet QB50.


 Reza Emami, professor i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet

Comments are closed.