Sverige med i radioteleskop-projekt

Onsala rymdobservatorium har som representant för Sverige nu formellt accepterats som medlem i det internationella konsortiet som ska konstruera radioteleskopet Ska (Square Kilometre Array). När det är färdigbyggt kommer Ska att bli världens största och mest avancerade radioeleskop.

 

Ska ska blir världens största radioteleskop. Tusentals antenner placeras i framförallt Sydafrika och Australien. Bildmontaget visar av ett av designförslagen.
Bild: SKA Organisation/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions

Ett av dess vetenskapliga mål är att söka svar på fundamentala frågor om universum och jordens plats i det.

Det internationella konsortiet SKA Organization har godkänt Onsala rymdobservatorium som ny medlem. Observatoriets vice föreståndare John Conway var den svenska representanten vid ett styrelsemöte i Schiphol, Nederländerna, den 27 juni 2012 då beslutet fattades.

– Vår ansökan om att gå med i Ska har redan godkänts av både Vetenskapsrådet och Chalmers, och nu accepterades den även av styrelsen för Ska. Nu kan jag med glädje säga att Sverige officiellt är Ska:s nionde medlemsland och står redo att delta fullt ut i teleskopets konstruktion, säger John Conway.

Ska är ett radioteleskop som blir större och mer komplext än något som tidigare byggts. Det kommer att bestå av tusentals jätteantenner som placeras på två kontinenter: de flesta i Sydafrika och i andra länder i Afrika, men även i Australien och Nya Zeeland. Teleskopets totala insamlingsarea uppgår till omkring en kvadratkilometer, vilket uppges komma att göra Ska till världens största och mest känsliga radioteleskop.

Bland dess vetenskapliga mål är att kartlägga var och hur universums första stjärnor och galaxer bildades, att undersöka hur magnetism uppstod i kosmos, och att studera hur planeter bildas djupt inne i interstellära moln.

– Ska blir ett av vårt sekels viktigaste forskningsverktyg. För astronomer betyder det ett efterlängtat kliv in i framtiden och en oerhört spännande utmaning. Det kommer att ge oss nya insikter i vårt häpnadsväckande universum och hur det har blivit ett ställe där liv har kunnat uppstå, säger Hans Olofsson, föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

John Womersley, styrelseordförande för Ska Organization, välkomnar Sverige som medlemsland.

– Det är mycket roligt att ha Sverige och Onsala rymdobservatorium med i Ska. Onsala rymdobservatorium har en lång historia av expertis inom radioastronomi. Det kommer att vara en stor tillgång när vi tar de beslut om teknik som kommer att definiera både hur Ska kommer att fungera och hur det kan förändra vår förståelse av universum, säger han i ett pressmeddelande.

Comments are closed.