Internationella patentansökningar ökar kraftigt

Antalet internationella patentansökningar fortsätter att öka. Det visar WIPO:s (World Intellectual Property Organisation) årsrapport. År 2011 ökade antalet patentansökningar i världen med över 10 procent, vilket är den snabbaste ökningen sedan 2005, skriver Patent- och regstreringsverket, PRV, i ett pressmeddelande.

WIPO:s årsrapport om Patent Cooperation Treaty (PCT)-ansökningar har nu publicerats. Rapporten visar att antalet internationella patentansökningar ökade med 10,7 procent under 2011, den största ökningen i sitt slag sedan 2005. Av totalt 181 900 inkomna ansökningar stod Kina, Japan och USA för 82 procent. Sökanden med hemvist i Sverige har ökat med 4,6 procent sedan förra året. Det placerar Sverige på en tiondeplats. Men också de andra nordiska länderna visar upp bra siffror i statistiken.

PCT är en internationell överenskommelse som förenklat innebär att man genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag. Det betyder att ansökan anses ingiven i samtliga av PCT:s medlemsländer, mer än 140 stycken, på en och samma dag. En PCT-ansökan leder i sig inte till något patent, utan till en nyhetsgranskning samt en preliminär bedömning av nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. PCT administreras av FN-organet, World Intellectual Property Organization, WIPO, med säte i Genève. I Sverige går 6 av 10 nationella ansökningar vidare och blir PCT ansökningar.

PCT-systemet har funnits sedan 1978. Blickar vi bakåt under de gångna åren finner vi Ericsson på femte plats i företagstoppen, räknat i antalet inkomna ansökningar.

Läs hela rapporten via den här länken .

Comments are closed.