Sverige kan driva EU

Sverige har allt att vinna på att driva digitaliseringen av EU, enligt en ny rapport från The Boston Consulting Group (BCG). Digitalisering medför stora möjligheter för tillväxt och jobbskapande i Europa.

EU-kommissionen har tagit initiativ för att försöka skapa en digital inre marknad i Europa, vilken om det lyckas skulle kunna addera 400 miljarder Euro till EU:s årliga BNP. Vissa EU-länder som redan är digitaliserade, däribland Sverige, har dock mer att vinna än andra. De har också mer att förlora om digitaliseringen avstannar, eller sker någon annanstans. För att säkra framtida tillväxt och sysselsättning bör dessa länder driva ett främjande av digitalisering med hög prioritet inom EU.
Digitalisering bidrar inte bara till ökad effektivitet, produktivitet och handel, utan påverkar även konsumenters beteenden och hur företag och regeringar arbetar. Även om de positiva effekterna av digitalisering väntas gynna hela kontinenten har vissa EU-länder mer att vinna än andra; De digitala föregångsländerna, bestående av nationerna i Skandinavien och Benelux. Dessa länder har gemensamt att de är exportberoende, innovativa och relativt digitaliserade och därmed kan dra större nytta av en digital marknad.
En effektiv digitalisering av Europa skulle kunna ge Sverige en ökad BNP på 350 miljarder kronor år 2020, vilket skulle kunna innebära 250 000 nya jobb. Detta skulle placera Sverige bland världens snabbast växande länder.
Dock lider EU för närvarande av en fragmenterad digital marknad, relativt komplicerad reglering, protektionism och överdrivet dataskydd som bromsar digitaliseringen. Om man tittar på graden av digitalisering, t.ex. genom BCG:s e-Intensitets index, beräknas EU att passeras av flera asiatiska länder, däribland Kina, Taiwan och Singapore, inom de närmaste tio åren om nuvarande trend fortsätter. Sverige förväntas falla till plats 22 år 2025 från att ha varit på en position som land nummer 3 globalt i 2012 års digitala rankning.
För att förhindra detta scenario och förmå Sverige att behålla en plats bland världens ledande digitala nationer finns det två viktiga prioriteringar som vi bör fokusera på framöver:
1. Samarbeta med andra digitala föregångsländer och gemensamt driva en ambitiös digitaliseringsagenda i Bryssel. Sverige bör på politisk nivå leda dialogen om en digital inre marknad och tillsammans med andra digitala länder påverka EU att digitaliseras snabbare, t ex genom smarta regelverk för digitala affärsmodeller och datalagring samt borttagning av hinder för gränsöverskridande digital handel inom och utanför Europa.
2. Leda genom att vara ett föredömligt exempel på en digital nation. Sverige bör sätta mål, strategier och en genomförandeplan för nationell digitalisering, i syfte att bli världsledande på att utnyttja digitalisering och ny teknik för att driva den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, t.ex. genom att förbättra digitaliseringen av offentlig sektor, hjälpa små- och medelstora bolag att digitaliseras snabbare, se till att nya bolag startas och växer och att internationellt kapital fortsätter att investeras i landet.
– Digitaliseringen är en av de stora strategiska frågorna i vår tid, det är av yttersta vikt för vårt framtida välstånd att Sverige inte bara hänger med, utan leder utvecklingen, säger Fredrik Lind, Senior Partner, BCG.
– Sverige och Stockholm har mycket att vinna på en väl genomförd digital agenda, men också mycket att förlora om inte tillräckligt mycket görs, säger Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare. Det handlar om såväl jobb som ekonomisk utveckling. Det finns få andra möjligheter för landet som är så betydelsefulla.
Rapporten, Digitizing Europe – Why Northern European Frontrunners Must Drive Digitization of the EU Economy, kan laddas ner på reports.bcg.se.

Comments are closed.