Annons

Sverige i samarbete kring cyberförsvar

Sverige har ansökt om att gå in som bidragande deltagare vid kunskapsnavet Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence i Tallinn, Estland. Vid centret bedrivs tvärvetenskaplig, tillämpad forskning och utveckling samt utbildningar och övningar inom it-säkerhet.

– Sveriges anslutning som en bidragande deltagare kommer att öka cybersäkerhetssamarbetet i Östersjöregionen. Svenska tekniska experter har redan bidragit avsevärt till världens största internationella cyberförsvarsövning Locked  Shields som centret organiserar, säger överste Artur Suzik, chef för Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Han betonar vikten av ett sådant samarbete och att cybersäkerhet är en global fråga som inte stannar vid Natos gränser.

– Genom ett närmare samarbete med centret vill Sverige bidra till den regionala utvecklingen inom cyberförsvar och internationell IT-säkerhet, säger statssekreterare Jan Salestrand vid försvarsdepartementet och betonar att den nyligen antagna svenska försvarspropositionen anger att Sverige bör stärka sin cyberförsvarskapacitet och att internationellt samarbete är avgörande för detta ändamål.

Tallinn-baserade Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) är ett Nato-ackrediterat kunskapsnav fokuserat på tvärvetenskaplig tillämpad forskning och utveckling samt på samråd, utbildningar och övningar inom it-säkerhet. Centrets uppdrag är att stärka förmåga, samarbete och informationsutbyte mellan Nato, allierade och partners inom cyberförsvar. Centret är bemannat och finansieras genom sponsrande nationer och bidragande deltagare. Medlemskap i CCDCOE är öppet för alla allierade. För närvarande har Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Slovakien, Spanien, Storbritannien och USA skrivit på som sponsrande nationer. Österrike har anslutit sig till centret som en bidragande deltagare – en status för icke-Natomedlemmar i Nato CCDCOE.

Comments are closed.