Annons

Sverige fyra på innovationer

I ny statistik från Europeiska patentverket (EPO) och svenska Patent- och registreringsverket (PRV) ligger Sverige på fjärde plats sett till antalet patentansökningar per capita och det är Ericsson som söker flest patent.

Idag släpper Europeiska patentverket (EPO) och svenska Patent- och registreringsverket (PRV) ut ny statistik som visar att Sverige har en stabil nivå av nya patent och ett aktivt innovationsklimat som håller goda positioner på den europeiska- och globala marknaden. Sverige är Europas fjärde mest innovativa land, sett till patentansökningar per capita.

Under 2014 låg Scania (357 ansökningar) i den absoluta toppen över antalet nationella patentansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV). Efter dem följer Tetra Laval, ABB, Atlas Copco och De Laval Holding. Förflyttar vi oss till statistiken över antalet svenska patentansökningar till den Europeiska patentmyndigheten (EPO) är det Ericsson (1 345 ansökningar) som placerar sig överst på listan. Ericsson var i särklass mest aktiv i fråga om patentansökningar under 2014, andra företag som befann sig i toppskiktet var SKF, Electrolux, Scania, Volvo Cars och Sandvik.

Totalt sett svarade svenska företag för 5 132 meddelade patent till EPO under 2014. En summa som ligger i paritet med föregående års nivåer (5 130, motsvarande en uppgång om 7,5 % jämfört 2012). Motsvarande summor för nationella patentansökningar var 2 424 under 2014 och 2495 under 2013.

Europa fortsätter att stärka sin position för teknologi och innovation. Under fem års tid har efterfrågan för patentskydd i Europa ökat. EPO:s president Benoȋt Battistelli uttrycker att Europa hela tiden stärker sin nyckelposition som global knutpunkt för teknologi och innovation.

Sverige och PRV är en av EPO:s mest aktiva partners i Europa med pågående samarbetsprojekt. Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV poängterar vikten av att ha en nationell och en europeisk patentmyndighet och att innovation och immaterialrätt går hand i hand.

– Ökad svensk konkurrenskraft och tillväxt förutsätter ett gott innovationsklimat. Ett gott innovationsklimat skapar vi genom att ha en stor medvetenhet om immaterialrätt under innovationsprocessen. Då kan vi tillmötesgå och stötta företags strategier inom immaterialrätt på såväl nationell, europeisk som global nivå, säger Susanne Ås Sivborg i ett pressmeddelandeoch fortsätter:

– Tidigare i veckan presenterade Stefan Löfven det nationella innovationsrådet som ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Immaterialrätten är ett viktigt innovations- och affärsverktyg i det sammanhanget.

Comments are closed.