Annons

Senion Lab tar in 15 miljoner

Linköpingsföretaget Senion Lab har i en finansieringsrunda tagit in 15 miljoner kronor från SEB Venture Capital. Företaget har sin verksamhet inom system för inomhuspositionering (Indoors Positioning Systems – IPS) med 250 installationer i 32 länder.

Kapitalet kommer i första hand att användas för att finansiera Senion Labs fortsatta expansion av säljorganisationen samt för att etablera lokal närvaro i utvalda geografiska regioner.

– Med SEB Venture Capital ombord har vi ingått partnerskap med en stark, långsiktig investerare som både förstår och kan bidra till att utveckla det vi gör, säger Christian Lundquist, en av grundarna av och vd för Senion Lab.

Termen Location Based Services (LBS) avser platsbaserade tjänster i mobiltelefoner. De är särskilt användbara inomhus där GPS inte fungerar. Senion Labs mjukvara använder information från telefonens mottagare och sensorer, t.ex. WiFi, Bluetooth, gyro och accelerometrar, för att fastställa enhetens position och faciliterar därigenom LBS. Marknaden för IPS och LBS förväntas växa mycket snabbt under de kommande åren.

Marknaden för inomhuspositionering (IPS) och platsbaserade tjänster (LBS) ökar snabbt och Markets & Markets bedömer att den totalt omsatte 935 miljoner dollar 2014 och har potential att växa till 4.4 miljarder dollar 2019 (CAGR 36 %). Förgrundsaktörer så som Apple, Samsung, Google, Nokia, Microsoft, Hewlett Packard och IBM är att betrakta som intressenter i de tiotals miljarder dollar i affärsmöjligheter som växer fram kring IPS och LBS i ett brett spektrum av vertikaler såsom t.ex. räddningstjänst, sjukvård, detaljhandel, tillverkningsindustri och logistik.

Senion Lab är baserat på LEAD företagsinkubator i Linköping och grundades 2010 av sex forskare som hade problem att hitta sina kollegors kontor i de stora byggnaderna vid universitetet. "Senion" är en förkortning av SENsor fusION.

Comments are closed.