Svenskt utvecklingscenter för Tensilica

Luleå-företaget UpZide Technologies AB är nu auktoriserat designcenter för Tensilicas konfigurerbara processorer. UpZide har redan arbetat med Tensilica-baserade konstruktioner i tre år. – Vi har lång erfarenhet av att optimera Xtensa-processorer för krävande dataplansapplikationer som VDSL2, säger Mikael Isaksson, vd för UpZide.
Företaget lyckades till exempel att korta ner den kritiska FFT/IFFT-delen (4k-transformering) från 370 µs med en avancerad DSP till 80 µs med en optimerad Xtensa-processor. Det var en förutsättning för att klara VDSL-specifikationen.

Comments are closed.