Nytt utvecklingsprojekt för obemannade helikoptrar

CybAero AB, tillverkare av obemannade autonoma helikoptrar, har inlett samarbete amerikanska Telephonics Corporation kring integration av radar och s k electronic warfare systems i CybAeros obemannade helikoptersystem Vantage.

Utvecklingsarbetet kommer primärt att bedrivas inom ramen för CybAeros och Telephonics’ verksamhet i Stamford, Connecticut respektive Long Island, New York.
CybAero kommer tillsammans med Telephonics och US Naval Research Laboratory, som idag bistår CybAero med den tekniska utvecklingen av Vantage, att genomföra demonstrationsflygningar i syfte att visa applikationer inom marin övervakning, eftersök och räddning samt övervakning av gränser och oljeutsläpp för potentiella amerikanska och internationella kunder.

Comments are closed.