Svenskt satellitinstrument i närkontakt med Phobos

Onsdagen den 3 mars klockan 20:55:26 flyger den europeiska rymdsonden Mars Express förbi Mars måne Phobos på ett avstånd av bara 50 km. Ombord på rymdsonden finns det svenska satellitinstrumentet ASPERA-3 från Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna.

Under förbiflygningen kommer Mars Express att vara närmare Phobos än någon annan satellit varit tidigare, vilket möjliggör unika mätningar med de vetenskapliga instrumenten ombord. Forskare vid IRF tror att dessa mätningar kan ge oss mer kunskap om denna mystiska måne.
– Mars Express kommer att mäta gravitationen från Phobos. Från dessa mätningar kan man uppskatta månens densitet. Det är oklart hur Phobos blev en måne till Mars. Var det en asteroid som fångades in av Mars? Tidigare mätningar har visat på en låg densitet vilket tolkats som att Phobos är ihålig. En radar ombord på Mars Express kommer även att försöka se vad som döljer sig under Phobos yta, säger docent Mats Holmström
vid IRF.
Det svenska instrumentet ASPERA-3 kommer att studera flödena av protoner kring Phobos. Från solen strömmar laddade partiklar – solvinden – ut i solsystemet. När solvinden kolliderar med en himlakropp utan atmosfär reflekteras en del av solvinden. Detta har tidigare observerats vid jordens måne. Samma process borde ske vid Phobos.
– Det här är ett helt nytt sätt att på avstånd lära sig mer om sådana himlakroppars ytor, säger Mats Holmström.
IRF har huvudansvaret för ASPERA-3 som är ett stort internationellt samarbete med ca 15 forskargrupper som deltar från ett tiotal länder. Mars Express har befunnit sig i bana kring Mars sedan 2003.

 

Comments are closed.