Svenskt IoT-företag i EU-tävling

IRRIOT, ett Stockholmsbaserat uppstartsföretag, är en av årets 15 finalister i EIB-gruppens turnering för social innovation. Företaget har utvecklat en trådlös och självförsörjande IoT-bevattningsplattform som minskar vattenförbrukningen inom jordbruket och ökar skörden.

Turneringen för social innovation är EIB-gruppens flaggskeppsinitiativ som belönar Europas bästa sociala entreprenörer. Eventet äger rum i Lissabon den 7 oktober och vinnarna i den allmänna respektive den särskilda kategorin får 75 000 euro var. Turneringen arrangeras varje år i en huvudstad i EU och belönar och stöder europeiska sociala entreprenörer vars huvudsakliga syfte är att åstadkomma en social, etisk eller miljömässig påverkan.

Bland årets finalister finns IRRIOT, ett Stockholmsbaserat uppstartsföretag som grundades 2017 och som har utvecklat en trådlös och självförsörjande IoT-bevattningsplattform som minskar vattenförbrukningen inom jordbruket med 50 procent och ökar skörden med 30 procent.

De 15 toppkandidaterna kommer från nio europeiska länder: Danmark, Tyskland, Italien, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Spanien och Sverige. Efter att ha valts ut från en grupp av 280 kandidater deltog de i ett skräddarsytt utbildningsprogram för att bli bättre på att presentera sina idéer och få hjälp med att finjustera affärsplanerna. Genom programmet blev de väl förberedda för att presentera sina projekt i Lissabon inför en jury bestående av specialister inom social innovation från den akademiska världen och näringslivet.

För att fira turneringens tioårsdag höjde EIB-institutet prissummorna till årets vinnare. Vinnarna i den allmänna respektive den särskilda kategorin får 75 000 euro var och andrapristagarna 30 000 euro. Vinnaren av allmänhetens pris, som röstas fram av dem som tittar på turneringen online, erhåller 10 000 euro. I år går priset i den särskilda kategorin till projekt som fokuserar på hållbar livsstil. Dessutom kommer två påverkansföretag att väljas ut för att delta i INSEAD:s program för socialt entreprenörskap i Fontainebleau, Frankrike.

Turneringen för social innovation handlar inte enbart om ekonomiska belöningar. Varje års finalister blir dessutom automatiskt medlemmar i turneringens alumninätverk, där de och andra utvalda sociala entreprenörer bereds tillfälle att ta del av fler möjligheter och större resurser. De får tillgång till en mängd utbildningsmöjligheter och ett program för innovationsstipendier, däribland i) Scaling Executive Programme, en chefsutbildning på heltid med inriktning på vidareutveckling, presentation och samarbete med investerare, ii) SITolarships, ett program för innovationsstipendier och iii) konferenser runt om i Europa för att nätverka med investerare, riskfilantroper och stiftelser som skulle kunna bidra med finansiering till projekten.

För att undersöka synergier med den växande gruppen av sociala entreprenörer som erhållit stöd från institutet via turneringen för social innovation stöder EIB-institutet även IRIS, den första sociala inkubatorn i norra Portugal.

Turneringen för social innovation startades 2012 i Luxemburg och har belönat dussintals sociala entreprenörer från hela Europa och hjälpt dem med att få sina företag att växa och förändra världen med sina idéer, sin energi och sin entusiasm.

Årets 15 finalister är:

ADVITOS (Tyskland), ett Münchenbaserat företag som grundades 2005 och som erbjuder en teknisk lösning för behandling av multiorgansvikt – en vanlig dödsorsak inom intensivvården. Företaget utformar och säljer en effektiv behandling för understödjande av leverfunktionen. ADVITOS har utvecklat ADVOS-enheten med flera funktioner (ADVanced Organ Support) som består av fyra behandlingar i en för understödjande av multiorgansvikt. Med hjälp av denna enhet kan kroppens tre huvudsakliga avgiftningsorgan – lever, lungor och njurar – understödjas samtidigt och syra-basobalanser korrigeras i blodet. Pilotförsök hos allvarligt sjuka patienter har visat att behandlingen ökar överlevnadsgraden vid allvarlig organsvikt från 20 procent till 50 procent.

Angiodroid (Italien), ett medicinteknikföretag som grundades 2013 i Emilia Romagna och som skapar nya hälso- och sjukvårdslösningar. Företaget har utvecklat den första unika automatiska injektionsutrustningen för perifer angiografi med CO2 som gör att användaren kan kontrollera gasdosen och trycket i injektionen. Systemet övervinner problem kopplade till luftföroreningar, dålig bildkvalitet och patientsäkerhet tack vare en patenterad teknik som standardiserar användningen av CO2 vid angiografiundersökningen. Utrustningen är bärbar med en inbyggd CO2-behållare som har kapacitet för över 500 behandlingar och kan användas för injektion inom sex sekunder.

Beyond leather materials (Danmark), ett Köpenhamnsbaserat uppstartsföretag som grundades 2016 och tillverkar växtbaserade och miljövänliga alternativ till läder från djur. Företaget är B2B-leverantör av en hållbar alternativ textil baserad på fruktkött från äpple, som är en biprodukt från juice- och cidertillverkning. Produkten är helt biologiskt nedbrytbar, djurfri och mer hållbar än läder från djur eller syntetiskt läder.

Cellugy (ecoFLEXY) (Danmark), grundat 2018 och beläget i Århus, är ett nystartat biotechföretag som vill ta itu med plastföroreningar genom att ersätta engångsplast med hundraprocentigt naturlig biocellulosa. Genom biologisk omvandling av överskottssocker har företaget utvecklat EcoFLEXY-materialet som uppfyller förpackningsindustrins prestandakrav samtidigt som det är helt återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart. Med sitt innovativa material siktar företaget på att industrin till ett överkomligt pris ska kunna efterleva det europeiska förbudet mot engångsplast som ska träda i kraft 2030.

The Institute for Inclusive Education (Tyskland) utvecklar utbildningserbjudanden som tillhandahålls av personer med funktionsnedsättning. I egenskap av kvalificerade utbildningsspecialister sprider de kunskap om hur livet är för personer med funktionsnedsättning samt om vilka behov och specifika drömmar som de har. Institutet utbildar personer med funktionsnedsättning i att hålla utbildningar och bidrar på så sätt till att skapa nya arbetstillfällen.

IRRIOT (Sverige), ett Stockholmsbaserat uppstartsföretag som grundades 2017 och som har utvecklat en trådlös och självförsörjande IoT-bevattningsplattform som minskar vattenförbrukningen inom jordbruket med 50 procent och ökar skörden med 30 procent. Företaget erbjuder nästa generations kommersiella bevattningslösningar och använder den senaste telekommunikationstekniken (LoRa), IoT, sensorer med hög precision och molnteknik för att leverera en plattform som säkrar optimala jordförhållanden och samtidigt minskar koldioxidavtrycket.

Magrid (Luxemburg), som startades i inkubatorn vid Luxemburgs universitet, är ett program som hjälper lärare och studenter att undervisa i och lära sig matematik. Genom programmet undanröjs språkbarriären för att lära sig matematik, och lika utbildningsmöjligheter ges för alla kursdeltagare, vilket bidrar till att överbrygga kunskapsklyftan mellan modersmålstalande och icke-modersmålstalande. Magrid erbjuder en unik lärandemiljö där studenterna kan upprepa instruktionerna i sin egen takt för att känna sig säkrare på matematiken. Genom att visualisera matematiska begrepp och idéer gör Magrid tidig matematikutbildning intuitiv och tillgänglig för barn, oavsett deras språkkunskaper.

Nuventura (Tyskland), som är baserat i Berlin och som startades 2017, är ett FoU-företag som är specialiserat på att utveckla gasisolerade ställverk för mellanspänning (GIS). Den patenterade GIS-tekniken ersätter SF6 – världens mest potenta växthusgas – med torr luft. SF6 används huvudsakligen inom energiindustrin och dess årliga utsläpp motsvarar koldioxidutsläppen från cirka 100 miljoner bilar under ett år. Företager underlättar övergången till en SF6-fri ställverksindustri, som kommer att vara ett krav från lagstiftarna i Europeiska unionen, USA och andra regioner inom de närmaste åren. Nuventura bidrar därför till energiomställningen med sin växthusgasfria nätteknik.

Orange Fiber (Italien), grundades i Catania 2014 och tillverkar ett patenterat hållbart tyg från biprodukter från citrusfrukter för framtagande av kvalitetstyger för lyxmodebranschen. Utgångspunkten är biprodukterna från citrusbearbetningsindustrin. Att göra sig av med dessa medför höga kostnader både för citrusjuicebranschen och för miljön. Orange Fiber har skapat en fullt spårbar och transparent leveranskedja för att omvandla denna biprodukt till en perfekt komponent för miljömedvetna designer. Orange Fibers metod är internationellt erkänd som bästa praxis för en hållbar modeindustri. Företaget arbetar med flera initiativ för att flytta fram gränserna för hållbarhet i leveranskedjan för livsmedel och textilier.

rePurpose Global (Norge), startades 2016 och är den första plattformen för plastkredit. Företaget vill främja klimatåtgärder genom att avlägsna och återvinna lika mycket havsbaserat plastavfall som företagen producerar samtidigt som de gör sin produktupplevelse grönare för att nå ut till och behålla handlingskraftiga kunder. För cirka 0,25 dollar per pound (knappt 500 gram) av kundens klimatavtryck hjälper rePurpose Global företag att finansiera granskade projekt för att avlägsna minst lika mycket plastavfall från naturen som de själva genererar.

The NewsRoom (Portugal) är ett Lissabonbaserat uppstartsföretag vars huvudsyfte är att bekämpa spridningen av desinformation och hatinlägg på nätet. Företaget skapar förklarande artificiell intelligens som gör det möjligt att bedöma trovärdigheten i nyhetsartiklar och påståenden på nätet på ett transparent sätt.

UVera (Polen), ett Lodzbaserat företag som startades 2019 och som ingick i EIT hälsas acceleratorprogram. Företaget utvecklar nästa generations sunda och miljövänliga skyddsämnen mot hela spektrumet av ultraviolett strålning (UVA, UVB, UVC) från solljus. Företaget avser att använda ren bioteknik för att producera ett säkert och effektivt UV-skydd, genom att utveckla ett ämne som inte skadar några ekosystem eller innebär några risker för människors hälsa.

Vortex Bladeless (Spanien), grundades i Madrid 2015 och är ett nystartat cleantechföretag som utvecklar ett miljövänligt vindkraftverk utan blad, en vinddriven elgenerator som har utformats för användning av vindkraft i kommersiell skala. Det rör sig om en ny vindenergiteknik som är särskilt utformad för att producera energi på plats i bostadsområden, som fungerar både i och utanför elnätet eller tillsammans med traditionella solpaneler eller andra generatorer. Det spanska företaget strävar efter att minska mängden råvaror som används vid tillverkningen, vilket innebär att produktionskostnaderna blir lägre och att det går snabbare att tillverka utrustningen. Vortex är dessutom tyst eftersom det har en frekvens som inte avger något hörbart buller (under 20 Hz), och det har lång livslängd eftersom inga rörliga delar har kontakt med varandra.

Wasser 3.0 (Tyskland), som grundades i Karlsruhe 2020, är ett greentechföretag som utvecklar lösningar för att göra vatten fritt från plast och föroreningar. Målet är att rena kustområden, hamnar och marinor, vattenbruk, anläggningar för havssaltutvinning och havsvatten genom styrning av industriella processer. Med Wasser 3.0 PE-X® har företaget utvecklat den första filterfria processlösningen för att snabbt, effektivt och kostnadseffektivt avlägsna mikroplaster och/eller mikroföroreningar från olika typer av vatten.

Wheelmap (Tyskland), ett Berlin-baserat företag som startades 2010 och som har tagit fram en onlinekarta över platser som är tillgängliga med rullstol för att hjälpa rullstolsburna och personer med nedsatt rörlighet att planera sitt dagliga liv på ett mer effektivt sätt. Genom att ladda ned appen eller gå in på företagets webbplats kan alla i hela världen hitta och lägga till platser och betygsätta dem med ett trafikljussystem. För närvarande finns Wheelmap på 32 språk och innehåller över 2,3 miljoner registrerade caféer, bibliotek och pooler, men även många andra offentliga platser som är tillgängliga med rullstol.

EIB-institutet inrättades inom EIB-gruppen (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) för att främja och stödja sociala, kulturella och akademiska initiativ tillsammans med europeiska intressenter och allmänheten i stort. Det är en grundpelare i EIB-gruppens samhälls- och medborgarengagemang.

EIB-institutet stöder social innovation och entreprenörer som satsar på sociala, etiska eller miljömässiga mål eller försöker att skapa och bibehålla sociala värden. De områden som vanligtvis omfattas är arbetslöshet, jämställdhet, marginalisering av missgynnade grupper och tillgång till utbildning samt andra grundläggande sociala tjänster.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

 

Comments are closed.