Svenskarna vill bygga ut kärnkraften

Kärnkraftsopinionen har svängt om rejält, visar en undersökning. Nu vill två av tre svenskar att kärnkraften ska byggas ut. ”Allmänheten ser att energifrågan måste få en lösning och att kärnkraften är en viktig del”, säger energiexperten Marie Knutsen-Öy till tidningen näringslivet.

Under sommaren har elpriserna slagit nya rekord. Om och om igen. Särskilt drabbat är södra och mellersta Sverige. En orsak är att kärnkraftverken sommartid stängs för översyn och underhåll, vilket minskar tillgången till baskraft i elsystemet samtidigt som det råder ett ansträngt energiläge i Europa.

Resultatet från när Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv i juli intervjuade 2199 svenskar i åldern 16–79 år visar att attityden till kärnkraft har ändrats radikalt på bara några år.

Majoriteten, 56 procent, är nu positiva till kärnkraft. År 2013 var det en minoritet, 43 procent.

Ännu större är skillnaden när det gäller utbyggnaden av kärnkraft. Idag anser 63 procent att det vore bra, medan det år 2014 var 38 procent.

– Vi ser ett kraftigt ökat stöd för att behålla kärnkraften, men också för att bygga ut den. Undersökningen reflekterar läget vi är i nu där kostnaden för el har blivit en stor del av privatekonomin. Allmänheten inser att energifrågan måste lösas och att kärnkraften är en viktig del, säger Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Comments are closed.