Annons

Ökad energieffektiviteten med nya motorer

ABB levererar högeffektiva motorer och frekvensomriktare för att Yara, världens ledande tillverkare av kvävebaserade komplexa gödselmedel, ska kunna öka energieffektiviteten vid sin huvudproduktionsanläggning i Porsgrunn i Norge.

Det långsiktiga uppgraderingsprojektet kommer att ge årliga energibesparingar på 32–40 GWh och minska CO2-utsläppen med 12–19 kt – motsvarande utsläpp från nästan 14 000 standardbilar.

I den första projektfasen har cirka 1 000 lågspänningsmotorer ersatts med IE3-motorer. Detta är den nuvarande miniminivån för energieffektivitet som krävs enligt den senaste ekodesignförordningen vilken trädde i kraft i juli 2021. Frekvensomriktare med variabelt varvtal monterades i 75 procent av dessa motorer, vilket ger en stor ökning av energieffektiviteten och sparar cirka 16 GWh per år.

Långsiktig planering pågår nu för nästa fas, som kommer att genomföras i samband med uppgraderingar och byten av utrustning samt i nya projekt. Detta kommer så småningom att omfatta 2 500 motorer med en genomsnittlig effekt på 75 kW. Motorerna ska uppgraderas med paket av SynRM-motorer och frekvensomriktare som erbjuder den senaste IE5-effektiviteten. Nästan 70 procent av dessa motorer är monterade på pump- och fläkttillämpningar med stora möjligheter till energibesparingar.

Förutom energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp förväntar sig Yara ytterligare stora besparingar i underhållskostnader på grund av lägre slitage, beroende på lägre mekanisk belastning och därmed längre livslängd för motorerna och den frekvensomriktardrivna utrustningen.

Comments are closed.