Svenskar i USA-projekt mot rattonykterhet

Delsboföretaget SenseAir AB har, i samarbete med huvudmannen Autoliv Development AB och Hök Instrument AB i Västerås, blivit kontrakterade i ett omfattande förstudieprojekt i USA för bekämpandet av rattonykterhet.

Den amerikanska organistationen Driver Alcohol Detection System for Safety (DADSS) har nyligen avslutat den första delen i ett flerårigt forskningsprogram som syftar till att eliminera rattonykterhet. Sjutton teknologiföretag (med samarbetspartners) från olika delar av världen har arbetat med att utveckla sina konkurrerande idéförslag kring ett kommande fordonsbundet system som ska förhindra rattonykterhet.

Tre vinnande teknologikoncept har utsetts vilka därmed får finansiering till att praktiskt bevisa sina olika tekniklösningar i en förstudie.
– Dessa tre företag valdes ut efter en rigorös, årslång tävlings- och granskningsprocess, säger  Susan A. Ferguson, programchef för DADSS.

Ett av de tre vinnande företagen är svenska Autoliv AB som utvecklar system för säkerhet i fordon. Företagets viktiga samarbetspartners är SenseAir AB och Hök Instrument AB.
– Bägge dessa samarbetande företag har betydande erfarenhet och expertkunnande i sensorteknik, optisk gasmätning och avkänning av alkohol kontra andra substanser i luften, säger Håkan Pettersson, projektledare för Autoliv.

För de tre svenska företagen innebär priset att de får finansiering till att vidareutveckla sitt pågående samarbete kring en produktplattform för vad som sägs vara en revolutionärt ny typ av alkoholmätare för fordonsförare.

I den slutliga finalen om knappt ett år, ska ett vinnande koncept utses.

Comments are closed.