Autoliv höjer prognosen

Bilsäkerhetsföretag Autoliv reviderar upp sin prognos för försäljning och marginal för årets fjärde kvartal.

Koncernen räknar nu med att försäljningen växer organiskt i fjärde kvartalet med minst 20 procent och att rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader stiger till minst 9 procent. Om nuvarande valutakurser består beräknas kvartalets försäljning öka med minst 35 procent.

– Det är framför allt två saker som gör av vi nu ändrar vår prognos. För det första har försäljningsrallyt i Kina och andra tillväxtmarknader överträffat t o m de optimistiska förväntningarna i början av kvartalet. Och för det andra har behovet att fylla på lagren av nya bilar visat sig vara ännu större än beräknat eftersom skrotningspremierna tidigare i år drev ner lagren till rekordlåga nivåer, säger Autolivs vd och koncernchef Jan Carlson enligt ett pressmeddelande.

I början av kvartalet räknade Autoliv med en organisk försäljningstillväxt på mer än 10 procent för det fjärde kvartalet. Totalförsäljningen skulle öka med ca 25 procent, inklusive positiva valutaeffekter och rörelsemarginalen förväntades uppgå till minst 7 procent före omstruktureringskostnader.

För helåret 2009 höjer Autoliv sin prognos för omstruktureringskostnaderna från 100 miljoner USD. De beräknas nu uppgå till 120-140 miljoner USD.

På grund av den fallande bilproduktionen i början av året väntas försäljningen under 2009 sjunka med mer än 20 procent, till drygt 5 miljarder USD. Rörelsemarginalen för helåret förväntades uppgå till drygt 3 procent före omstruktureringskostnader.

Comments are closed.