Svenska industriorder ökade i juni

Den svenska industrins orderingång ökade med 4,7 procent från maj till juni enligt Statistiska Centralbyråns senaste uppgifter. Telekomindustrin ökade med 7 procent och annan elektronikindustri ökade med 21 procent.

Om siffrorna för juni 2008 jämförs med juni 2008 blir uppgången ännu mer markant: +16 för telekomindustrin och +21 för annan elektronikindustri.
Den totala orderingången ökade med 1,6 procent under juni 2008 jämfört med juni 2007. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 2,8 procent och för exportmarknaden en ökning med 0,8 procent.
Hittills under 2008 (januari-juni) har orderingången till industrin totalt minskat med 0,5 procent jämfört med motsvarande period 2007. Orderingången från hemmamarknaden har hittills i år ökat med 2,5 procent medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 2,4 procent.
Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 6,4 procent från maj till juni efter att ha ökat med 7,4 procent från april till maj. Under andra kvartalet steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 5,8 procent jämfört med första kvartalet.
Det är främst ökad exportorderingång till teleproduktindustrin och motorfordonsindustrin som förklarar uppgången, såväl från maj till juni som mellan kvartalen.
Hittills under 2008 (januari-juni) har industrins totala leveranser ökat med 2,1 procent jämfört med motsvarande period 2007. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills i år ökat med 2,4 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 1,9 procent.

 

Comments are closed.