Stora europeiska anslag till tre KTH-forskare

Professorerna Axel Brandenburg, Björn Ottersten och Johan Håstad vid KTH är tre av sju svenska forskare som i hård konkurrens beviljats forskningsanslag i tjugomiljonersklassen av nyinrättade ERC, European Research Council.

De tre KTH-projekten är: "Agile MIMO Systems for Communications, Biomedicine, and Defense", som leds av prof Björn Ottersten, "Approximation of NP-hard optimization problems", som leds av prof Johan Håstad och "Astrophysical Dynamos" som leds av professor Axel Brandenburg.
Anslaget kallas Advanced Grants och ska stödja "excellent and innovative research", utförd eller ledd av etablerade och världsledande forskningsledare.
Nu annonseras de framgångsrika inom "Physical Sciences & Engineering", totalt 105 europeiska forskare av ca ettusen ansökningar. Senare kommer även anslag att tillkännages inom områdena "Social Sciences & Humanities" samt "Life Sciences & Medicine".
Europeiska forskningsrådet har som syfte att stödja de bästa forskarna i Europa. Ett långsiktigt mål är att öka den vetenskapliga excellensen i Europa och höja dess profil på en global nivå.
Övriga fyra svenska forskare som har fått anslag från ERC i denna omgång är: Prof Lars Hultman, Linköpings universitet, med projektet "Self-Organized Nanostructuring in Functional Thin Film
Materials", prof Anne L'Huillier, Lunds universitet, med projektet "Attosecond Control of Light and Matter", prof Villy Sundström, Lunds universitet, med projektet "Visualizing Molecular Change" och Bengt Nordén, Chalmers, med projektet "Supramolecular motive power" (Sumo).
Tidigare i år har även anslag delats ut av ERC inom utlysningen "Starting Independent Researcher Grants", som riktar sig till unga framstående forskare. Johan Hoffman, KTH Skolan för datavetenskap och kommunikation, var en av dem som då belönades för sitt projekt "New Adaptive Computational Methods for Fluid-Structure Interaction using a Unified Continuum Formulation with Applications in Biology, Medicine and Industry".

Comments are closed.