Svenska försvaret väljer optiskt nät från Transmode

Det svenska försvaret baserar nästa generations flexibla optiskt nät på Transmodes WDM-produkter ur TM-serien.

Transmode vann i februari kontraktet i en offentlig upphandling som har genomförts av FMV (Försvarets Materielverk), vars huvudsakliga uppgift är att förse den svenska försvarsmakten med produkter och tjänster. FMV behövde ett nytt nationellt flexibelt optiskt högkapacitetsnät med möjlighet att addera och tappa av våglängder, något som Transmodes ROADM-produkter möjliggör.
Installationen av Transmodes optiska nät ger det svenska försvaret den flexibilitet som de behöver i sitt fasta nationella höghastighetsnät. Nätet uppfyller FMVs krav vad gäller den kapacitet, flexibilitet, skalbarhet och pålitlighet som krävs för att möta dagens och framtida behov.
Transmodes lösning visade sig vara det mest kostnadseffektiva WDM-systemet som klarar av både CWDM och DWDM över ett antal olika fiberlängder. Systemet måste dessutom möta strikt uppsatta krav och stödjas av ett driftsystem. Transmodes lösning inkluderar även ROADM-teknologi som skapar kostnadseffektiva och flexibla optiska nät genom en framtidssäker nätdesign.

Comments are closed.