Svenska forskare snabbkopplas in i nätverk

För att underlätta svenska forskares väg in i de internationella programmen för hållbar utveckling, upprättar Fas, Formas, Vetenskapsrådet, Vinneova och Vetenskapsakademien ett nytt sekretariat: Swedish Secretariat for Global Environmental Earth System Sciences (SSEESS).

Det finns ett behov av nya tankesätt, nya allianser och tvärvetenskapliga initiativ för att bemöta de utmaningar som tornar upp sig på miljö-, resurs- och hälsoområdena. Sekretariatet SSEESS ska se till att svensk forskning i globala miljö- och resursfrågor blir bättre integrerad i internationella program. Utöver detta ska sekretariatet också uppmuntra till bildandet av tvärvetenskapliga nätverk.

– Vi tror att SSEESS kommer leda till att kunskapsbasen inom området höjs och inte minst förväntar vi oss att det svenska innovationssystemet blir stärkt, säger Lars Wärngård, vid Vinnova och styrelseledamot i SSEESS.

Sekretariatet leds av föreståndaren, professor Kevin Noone, och har en styrelse bestående av forskare och representanter från forskningsfinansiärerna Fas, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Comments are closed.