Svensk teknik ska bidra till hållbart fiske

Göteborgsföretaget Refind Technologies har ingått ett samarbete med The Nature Conservancy i Indonesien som syftar till att motverka överfiskning. Bristen på underlag för hur mycket fisk som finns kvar är ett allvarligt problem men nu ska utvecklingsprojektet Fishface ta fram teknik som kan kartlägga artbestånden med hjälp av en app för smartmobiler och mjukvara för bildigenkänning.

Enligt Refind finns det beräknar som visar att 90 procent av världens fiskevatten är överexploaterade, med en stadig minskning av fiskbestånden som följd. I utvecklingsländer som t.ex. Indonesien kan utarmning av ett fiskevatten få ödesdigra konsekvenser då närmare 40 procent av befolkningen lever på gränsen till fattigdom och är beroende av fisket som inkomst- och näringskälla.

Bristen på underlag kring hur mycket fisk som fortfarande finns kvar är enligt Refind ett av våra viktigaste problem att lösa för att motverka överfiske. I områden i anslutning till komplexa och artrika fiskevatten, likt de i Indonesien och i många andra tropiska utvecklingsländer, är avsaknaden av detaljerad artkännedom och överblick vad gäller fiskens kondition och storlek, särskilt påtaglig.

The Nature Conservancy i Indonesien samarbetar nu med Refind för att identifiera och klassificera fisk. Projektet, benämnt "Fishface", har som mål att med hjälp av en applikation för smartmobiler implementera denna teknik regionalt, men med sikte på global spridning. Genom användandet av kostnadseffektiv bildigenkänningsmjukvara möjliggörs en betydligt snabbare och mer precis sortering av fisk vid anläggningarna, kanske även direkt på fiskebåtarna.

I slutändan kommer pilotprojektet enligt Refind till låg kostnad erbjuda nyckeldata för hantering och kontroll av fiskevatten, till gagn för de cirka 260 miljoner människor vars långsiktiga livssituation är starkt avhängig ett livskraftigt och förnybart fiskbestånd.

Om The Nature Conservancy
Global miljöorganisation som grundades 1951 och vars mål är att skydda ekologiskt viktiga land- och vattenområden för naturens och människornas skull. Deras indonesiska organisation arbetar med ett flertal olika projekt som rör fiskeri, och Fishface är ett av dem.

Comments are closed.