55.4 miljarder dollar för Intel

Intel rapporterar intäkter för 2015 om 55,4 miljarder dollar, rörelseintäkterna uppgick till 14 miljarder dollar, nettointäkterna uppgick till 11,4 miljarder dollar och vinst per aktie var 2,33 dollar. Företaget genererade cirka 19 miljarder dollar från den löpande verksamheten, gav utdelning på 4,6 miljarder dollar och använde 3 miljarder dollar för återköp av 96 miljoner aktier.

För det fjärde kvartalet rapporterade Intel intäkter om 14,9 miljarder dollar, rörelseintäkter om 4,3 miljarder dollar, nettointäkter om 3,6 miljarder dollar samt en vinst per aktie om 74 cent. Företaget genererade cirka 5,4 miljarder dollar från den löpande verksamheten, gav utdelning på 1,1 miljarder dollar och använde 525 miljoner dollar för återköp av 17 miljoner aktier.
– Vårt resultat för det fjärde kvartalet innebar en stark avslutning på året och var i linje med förväntningarna, säger Intels vd Brian Krzanich. Vårt resultat för 2015 visar att Intel utvecklas och att vår strategi fungerar. I år kommer vi att fortsätta att driva tillväxten genom att ge kraft till infrastrukturen för en allt smartare och mer uppkopplad värld.

Comments are closed.