Nocart säljer kraftverk i Afrika

Finska Nocart har tecknat tre kontrakt för leverans av kraftverk för distribuerad elproduktion, två i Malawi och en i Nigeria. De två verken i Malawi är hybridkraftverk med kombinerad solkraft och dieselgenerator med 2, respektive 4 MW maxeffekt och 1, respektive 2 MWh energilagring.

I Nigeria levereras i stället ett hybridkraftverk med 1 MW maxeffekt via solenergi eller värmekraft med sågspån. Det totala ordervärdet för de tre kontrakten är 12,9 MEUR. Nocats uppskattade omsättning 2015 är 3,9 MEUR. Cleantech Invest äger 20 procent av bolaget.
Nocart levererar kraftverk för distribuerad elproduktion med stamnätskvalitet, som kombinerar förnyelsebara bränslen som sol, vind, biobränsle med tillhörande energilagring. Kärnan i leveranserna är Nocarts egenutvecklade mjukvarustyrda kraftkontrollenhet (PMU- Power Management Unit) som automatiskt styr elproduktion, -lagring och -distribution. Övriga kraftverkskomponenter kommer från underleverantörer.
– Vi har bearbetat den afrikanska marknaden under två år och har under denna tid identifierat en projektpipeline till ett värde av 400 MEUR, säger Nocarts VD, Vesa Korhonen. Där siktar vi på att delta under de närmaste fem åren. De tre aktuella projekten är våra första i megawattstorlek och vi ser en fortsatt mycket kraftig tillväxt under de kommande åren.

Comments are closed.