Svensk teknik i ny miljösatellit

Ruag Space i Göteborg meddelar det är dem som har utvecklat och tillverkat den datahanteringsenhet som finns i den nya miljösatelliten Jason-3. Satelliten skall, med en ny generation av instrument, förse oss mer detaljerad information om vädret och om havens tillstånd.

Det är den fjärde satelliten i programmet som är ett samarbete mellan USA, Frankrike och Eumetsat (Europeisk organisation för nyttjande av meteorologiska satelliter). Huvudleverantör är Thales Alenia Space.

– Jason 3 är det senaste tillskottet i en världsunik serie av miljösatelliter. Jason-mätserien är mycket betydelsefull för klimatforskningen, planeringen och anpassningen till ett förändrat klimat, säger Thomas Klein, klimat- och Copernicus-ansvarig vid Havs- och Vattenmyndigheten.

RUAG Space i Göteborg har utvecklat och tillverkat Datahanteringsenheten till Jason-3, den största elektroniska enheten som byggts av RUAG Space hittills med en massa över 30 kg. Den har bl.a. till uppgift att styra alla funktioner ombord på satelliten, lagra all vetenskaplig data och kommunicera med jorden. RUAG Space har även tillverkat antennerna som används för all kommunikation med jorden och även all nedlänkning av vetenskaplig data till jorden. RUAG Space i Linköping har levererat separationssystemet som släpper satelliten från raketen i exakt rätt ögonblick så att den hamnar i rätt bana.

RUAG Space är enligt företaget Europas största, oberoende leverantör av rymdprodukter till branschen med 1180 anställda på åtta orter i Schweiz, Sverige, Finland och Österrike. 2014 hade RUAG:s rymddivision en omsättning på 265 miljoner Euro.

Huvudprodukterna för RUAG Space i Sverige är datorsystem, mikrovågselektronik och antenner till satelliter, adaptrar och separationssystem till bärraketer. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg, en enhet för mekaniska system i Linköping och elektroniska system i Finland, Tampere. RUAG Space AB har 415 anställda.

Comments are closed.