ASTG förvärvar delar av C2SAT

Den 28 augusti 2015 meddelade ASTG, att det helägda dotterbolaget C2SAT Asia Pacific stod bortom all räddning. Den samlade ackumulerade förlusten i området uppgick per 2014-12-31 till cirka 27 miljoner kronor. Nu har ASTG säkrat de materiella tillgångarna i C2SAT.

C2SAT Asia Pacific försattes i likvidation i enlighet med engelsk lagstiftning, så kallad "Compulsory Liquidation". På årsbasis innebar detta en direkt besparing för ASTG på över 5 miljoner kronor. ASTG har nu definitivt avslutat Asienäventyret samt säkrat och förvärvat de materiella tillgångarna.

– Det är med stor glädje, vi nu kan delge er aktieägare i ASTG, att alla materiella tillgångar från  "Asienäventyret" hamnar hos ASTG. Ni gamla aktieägare får åtminstone viss rättmätig återbetalning av allt riskkapital som investerats i och runt dessa tillgångar. I samband med att vi under augusti 2015 försatte C2SAT Asia Pacific i likvidation blev den naturliga åtgärden att vi redan under hösten 2015 skrev ner det bokfördalagervärdet från cirka 13 miljoner kronor till 0., säger ASTGs vd Andreas Adelgren.

Comments are closed.