Svensk styrdator i europeisk bärraket

Vega är namnet på det senaste tillskottet i Europas flotta av bärraketer som för första gången skjuts upp från Korou-basen i Franska Guyana i Sydamerika den 13 februari. Datorn som styr färden kommer från RUAG Space i Göteborg.

 

Bild: ESA J. Huart

Vega är utvecklad för att ta små satelliter till låga banor på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan röra sig om vetenskapliga, jordobserverande eller rent experimentella satelliter. Vega skall därför klara att lyfta nyttolaster på upp till 1500 kg till 700 km banhöjd, s.k. LEO-banor (Low-Earth Orbit).

Vega är en fyrstegsraket där tre första stegen har fastbränslemotorer medan det fjärde övre steget har en motor med flytande bränsle som kan återstartas upp till fem gånger för att styra nyttolasten och leverera flera satelliter till olika banor. Raketen är 30 m hög, har en max diameter på tre meter och väger nära 140 ton vid start. Huvudleverantör för raketen är ELV SpA i Italien.

RUAG Space i Göteborg har utvecklat och tillverkat raketens styrdator baserat på sin långa erfarenhet av felsäkra datorsystem, bland annat. från att ha utvecklat och tillverkat datorerna till Ariane-programmets olika faser ända från början. Datorn är baserad på en 32-bitars Sparc V7-processor, väger 2 kilo och drar 14W effekt.

Vid Vegas kvalificeringsfärd finns inte mindre än åtta satelliter ombord:

  • LARES: en sfär med laserreflektorer som skall användas för att kontrollera Einsteins relativitetsteorier beträffande rums-tidens variation runt roterande kroppar (Lense-Thirring effect).
  • ALMASat-1, en satellit från universitetet i Bologna för teknikutvärdering.
  • Sex decimeterstora, så kallade kubsatelliter från olika universitet.

Vega planeras flyga åtminstone två uppdrag årligen. Fyra ESA-missioner finns i planen: Proba-V, Aeolus, LISA Pathfinder och skytteln IXV. Kontrakt har också tecknats i december 2011 för uppskjutning av satelliterna Sentinel-2 och -3 i miljöövervakningsprogrammet GMES, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.